POKAŻ MENU
 
 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUN

  OSOBY STARSZEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  FARMACEUTYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - ZAPRASZAMY!

Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięcaOpiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań: ustalenie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej, diagnozowanie zasobów i możliwości środowiska lokalnego,  rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej, dobieranie odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej, mobilizowanie osoby starszej do aktywności.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • Odpowiedzialność
 • Obowiązkowość
 • Wrażliwość
 • życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 •  poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • gotowość niesienia pomocy
 • opiekuńczość
 • uczciwość
 • poczucie własnej godności
 •  opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach
 •  odporność na stres
 •  gotowość współdziałania w zespole


Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie ZAOCZNYM (sobota, niedziela co 2 tygodnie) w pracowniach szkolnych. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego - dyplomu opiekuna osoby starszej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku opiekun osoby starszej może podjąć pracę w prywatnych miejscach, w których pojawia się potrzeba opieki nad osobą starszą, domach opieki społecznej, domach samopomocy, hospicjach, miejscach i placówkach, w których wykonuje się opiekę paliatywną, domach seniora.