POKAŻ MENU
 
 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUN

  OSOBY STARSZEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  FARMACEUTYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - ZAPRASZAMY!

Technik farmaceutyczny

Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na przygotowanie do sprzedaży leków gotowych (porcjowanie, etykietowanie); wydawanie wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom; przyrządzanie wszystkich form recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających; współuczestniczenie w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udział w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym; obsługiwanie aparatury, urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej, sprzętu aptecznego; organizowanie i rozliczanie pracy punktu aptecznego, zamawianie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ewidencjonowanie sprzętu medycznego.

 

 

 

 

 

 

 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu 

 • zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne;

 • ostrość widzenia i rozróżniania barw;

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

 • sprawność manualna;

 • spostrzegawczość;

 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;

 • sumienność i dokładność;

 • życzliwość i wyrozumiałość;

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

 • samodzielność, samokontrola.

 

Organizacja nauki

Nauka trwa 2,5 roku. Zajęcia w specjalistycznych pracowniach szkolnych prowadzą m.in. wykładowcy wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplom z tytułem technika farmaceuty.

 

Perspektywy zawodowe

Technik farmaceuta uzyskuje uprawnienia do pracy w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych; sklepach zielarsko-medycznych; hurtowniach farmaceutycznych; zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego; zakładach przetwórstwa zielarskiego; laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, spożywczego i zielarskiego.