POKAŻ MENU
 
 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUN

  OSOBY STARSZEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

   

   

  TECHNIK

  FARMACEUTYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - ZAPRASZAMY!

Technik masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

Na ten kierunek zapraszamy osoby zainteresowane poznawaniem różnych metod leczenia fizykalnego. Technik masażysta współpracuje z innymi przedstawicielami zawodów medycznych służących usprawnianiu, aktywizacji i pełnej rehabilitacji pacjenta. Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności uprawniające go do wykonywania zabiegów masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, kosmetycznego, oraz przeprowadzania zabiegów drenażu limfatycznego. Program nauki wprowadza również  elementy masażu izometrycznego, centryfugalnego i punktowego. Będziesz więc potrafił stosować różne  techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych.  Nauczysz się jak obserwować i oceniać reakcje pacjentów  na stosowane zabiegi oraz modyfikować technikI masażu. Będziesz także potrafił  obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną  podczas masażu.

 

 

Wymagania psychofizyczne 

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne;

 • spostrzegawczość;

 • cierpliwość;

 • łatwość nawiązywania kontaktu;

 • obowiązkowość, odpowiedzialność;

 • dokładność;

 • empatia;

 • życzliwość;

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

 • opiekuńczość;

 • samodzielność

 • dobra sprawność manualna;

 • dobry stan zdrowia.

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie dziennym i stacjonarnym (3 dni w tygodniu). Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych oraz oddziałach puławskiego szpitala, NZOZ Bio-Relax, Hospicjum, Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplomu z tytułem technika masażysty.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do pracy w zespołach rehabilitacyjnych; oddziałach szpitalnych; ośrodkach rehabilitacji leczniczej; gabinetach masażu; uzdrowiskach; gabinetach kosmetycznych; gabinetach odnowy biologicznej; SPA; klubach sportowych.